In alle groepen zijn wij vanaf het schooljaar 2008-2009 gestart met Engels voor de kinderen. Dat hebben wij opgepakt met ondersteuning en adviezen van de stichting EarlyBird.
 

Het expertisecentrum EarlyBirdNaar de website van EarlyBird

 

 

EarlyBird werkt daarbij samen met veel partijen. Als hoogtepunt van deze samenwerking geldt de landelijke conferentie ‘Early English’: a good start!’, die EarlyBird met het Europees Platform en de Vereniging voor LevendeTalen in 2006 organiseerde.

Het lokale initiatief is uitgegroeid tot een centrum voor landelijk expertise. Ook buiten Rotterdam wordt de hulp van het bureau EarlyBird ingeroepen. Steeds meer scholen sluiten zich aan. Ook de Nudeschool heeft dat gedaan.

 

 

Wij kunnen o.a. rekenen op ondersteuning bij:

• ontwikkeling van ons leerplan

• de invoering van EarlyBird

• voorlichting aan het team en ouders

• aanschaf van materialen

• werving van nieuwe leerkrachten

• begeleiding en coaching van leerkrachten

• scholingsprogramma’s

 

 

EarlyBird adviseert tevens op bestuursniveau. Voorbeelden daarvan zijn het inhoud geven aan de samenwerking tussen PO en VO en het ontwikkelen van invoeringsplannen op bovenschools niveau. Op het bureau is inmiddels een schat aan expertise aanwezig: ICT en Brede School, schoolbegeleiding, kennis van Engels als 2e (en 3e) taal, taalbeleid en

beleidsontwikkeling voor directies en schoolbesturen.

 

Meer weten?

Op de website vindt u zowel actuele informatie als nuttige links en uitgebreide achtergrondinformatie.

 

www.earlybirdie.nl