Hallo!
Wij zijn 1/2 B en we zitten nu met ongeveer 12 kinderen in de klas. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag staat juf Janneke voor de groep, op donderdag is meester Roelf er.

  
Hoe ziet onze dag eruit?

In groep 1/2 wordt gewerkt vanuit de Piramide methode. Iedere 4 weken werken we over een bepaald thema. Alles wat we doen in de klas staat dan in het teken van dat thema: De kringactiviteiten, de verhalen, de werklesactiviteiten, de liedjes, de spel-  en de gymles. Per thema krijgen de ouders een ouderbrief waarin informatie over de activiteiten in de klas staat. Ook staan in deze brief tips voor thuis, zoals spelletjes, boekentips en leuke internetsites.
De indeling van de dag ziet er als volgt uit:
‘s Morgens:
kring, werken & spelen, eten & drinken, buiten spelen of gym, naar huis of overblijven.
‘s Middags:
kring, werken & spelen, buiten spelen, naar huis.
Er is veel aandacht voor zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Door middel van dagritmekaarten, een keuzebord en andere pictogrammen, proberen we dit te stimuleren.
De activiteiten vinden plaats in verschillende hoeken. Zoals de poppenhoek, de bouwhoek, de knutseltafel, de rekentafel, de tekentafel, de lees/schrijfhoek, het verfbord en het krijtbord.

De activiteiten die in groep 2 plaatsvinden zijn allemaal voorbereidende reken-, lees- en schrijfactiviteiten die de basis gaan vormen voor het leren in groep 3.  


Tutor

Voor de kinderen die extra steun kunnen gebruiken, is er begeleiding van de tutor. Zij bereidt deze kinderen (één op één of in een klein groepje) voor op een groepsactiviteit. Renate is onze tutor en werkt alle ochtenden in beide kleutergroepen.
 
Engels

In groep 1 en 2 geven we ook Engels.
Spelenderwijs worden de kinderen bekend gemaakt met de Engelse taal. We leren Engels met Bobo en doen er elke week op het digibord spelletjes mee. In de klas vindt u ook een overzicht van de Engelse woorden die we oefenen. Ook op andere momenten zoals in de ochtendkring of tijdens het fruit eten spreken we Engels met elkaar.
 

Zij helpen de kinderen het Engels te begrijpen. Tijdens de Engelse les spreekt de juf alleen Engels! In het begin vonden de kinderen dit nog een beetje raar, maar nu zijn ze er al helemaal aan gewend en kunnen ze het goed verstaan!