Openbare Basisschool de Wereld

Schaepmanstraat 161

6702 AV Wageningen

Tel. 0317- 413029

 

 

Wageningen, 9 september 2016

 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

 

In het komende schooljaar gaat de school, samen met ouders, weer veel activiteiten / feesten en vieringen verzorgen voor de leerlingen van de school. Daarvoor vragen wij u een vrijwillige ouderbijdrage/activiteitenbijdrage van Ç 45, - per kind. Dit bedrag wordt gedurende het schooljaar besteed aan:

Een schoolreisje, een sinterklaascadeau, een paasontbijt, de kerstviering, een ijsje aan het einde van het schooljaar, etc. Ook kosten voor een viering van de Kinderboekenweek, Vader- en Moederdag, zijn zaken die betaald worden uit de ouderbijdrage/activiteitenbijdrage. Zonder deze bijdrage kunnen wij deze dus niet realiseren. De school kan deze kosten niet zelf opbrengen. Wij hopen van harte dat u bereid bent deze bijdrage te betalen.

 

Is er toch een bezwaar om deze bijdrage te betalen dan zijn wij genoodzaakt om uw kind uit te sluiten van het schoolreisje en zal uw kind die dag op school in een andere groep deelnemen aan het onderwijs met uiteraard zijn/haar eigen programma.

Wij vinden dat uitsluiten van leerlingen bij activiteiten zoals het schoolreisje zeer onaangenaam en wij dringen erop aan om de ouderbijdrage/activiteitenbijdrage te betalen. Het is voor de ontwikkeling van uw kind van groot belang om samen met zijn/haar groep activiteiten te delen en te vieren. Dit vergroot de sociale en emotionele binding tussen de kinderen en de leerkrachten. Zo gaat uw kind met nog meer plezier naar school.

 

Wij willen u vriendelijk verzoeken dit bedrag vˇˇr 1-10-2016 over te maken op:

Rekeningnummer: NL74 INGB 0005 031921 t.n.v. OBS de Wereld

 

Graag met vermelding van de naam en groep van uw kind.

Met vriendelijke groeten,

 

Namens het team OBS de Wereld,

 

 

Monique Delno