Welkom in groep 5/6

In deze fijne en hardwerkende groep van meester Niels zitten 28 leerlingen (22 in de ochtend en in de middag komen er nog 6 bij van de schakelklas).

Onze klassenregels:

* Stilte teken: Iedereen laat door de hand op te steken zien dat ze kijken en luisteren naar de leerkracht.
* Niet storen, praten tijdens de uitleg van de meester.
* Naar de wc gaan mag altijd maar 1 kind tegelijk. En liever niet tijdens de uitleg.

Onze schoolregels: (We noemen dit in alle groepen de 'kapstokregels'').

* Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
* De school is van binnen een veilig gebied, rennen doen we daar dus niet!
* We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken, elke morgen.

Zelfstandig werken:

Om het zelfstandig werken te bevorderen in de klas hebben we hier ook afspraken over gemaakt. We werken in de klas met een stoplicht. Hierbij horen de volgende afspraken:
Rood: Kinderen werken na de instructie zelfstandig aan een taak.
Oranje: De meester loopt een rondje door de klas. De kinderen die een hulpvraag hebben mogen die stellen als de meester bij hun komt.
Groen: Kinderen mogen samenwerken aan een taak.

Overige informatie :

Kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleiding krijgen extra instructie in de groep van de meester. Dit kan individueel of in kleine groepjes aan de instructietafel in de klas terwijl de ander kinderen zelfstandig werken.

Rapport:

Kinderen krijgen 2 maal per jaar een rapport, in februari en juli. Dit gaat gecombineerd met een 10 min. gesprek. Ook vlak voor de herfstvakantie vindt er een 10 min. gesprek plaats.

Toetsen:

Op school wordt gewerkt met methodegebonden toetsen (toetsen die de methode voorschrijft) en landelijke toetsen, de CITO toetsen in februari en juni.

Gym:

in groep 5/6 gymmen we op maandag en donderdag. Een sportbroekje, t-shirtje en goede gympen zijn nodig! Op de donderdag worden de gymlessen verzorgd door ALO-studenten.

Methodes groep 5/6

Pennenstreken

Dit is de methode voor het schrijven. De kinderen leren om alle gewone en hoofdletters op de juiste manier te schrijven en ze met elkaar te verbinden.

Alles telt: Rekenen.

Elke ochtend starten de kinderen met hoofdrekenen en krijgen ze een gezamenlijke instructie. Ze verwerken de aangeboden stof in een werkboekje op maat.

Groove me: Engels

In deze methode neemt muziek een belangrijke plaats in. We gebruiken bij deze methode veelal het digibord. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van kinderen.

Goed gedaan: Sociaal emotionele ontwikkeling.

Door middel van veel groepsactiviteiten en creatieve verwerking leren de kinderen hoe ze op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan, kunnen omgaan met pesten en conflicten, opkomen voor zichzelf en eigen gevoelens uiten.

Taal actief

Dit is de methode voor taal, spelling en woordenschat. Deze vakken sluiten nauw met elkaar aan. De methode geeft veel aandacht aan de woordenschat van kinderen en heeft een duidelijke opbouw en structuur.

Grip op lezen:

Dit is de methode voor begrijpend lezen. Het materiaal waarmee kinderen werken ziet er aantrekkelijk uit en houdt de aandacht van de kinderen vast. De teksten in het boek zijn herkenbaar en mooi vormgegeven.

Brandaan/Naut/Meander:

Dit zijn de methodes voor geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. De kinderen ontdekken de wereld en worden in deze methodes meegenomen op een avontuurlijke reis met spannende verhalen, begrijpelijke teksten en beeldondersteuning. Voor meer informatie kun je bij de leerkracht terecht of bij uw kind die er dagelijks mee werkt.

Klassenouders:

Klassenouders zijn onmisbaar voor de klas. Zij ondersteunen de leerkracht bij allerlei activiteiten. In onze klas zijn dat de ouders van ... . Op het prikbord naast de deur vindt u meer informatie.

Ouderbijdrage:

Graag willen wij u attenderen op het betalen van de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar. Van deze bijdrage worden tal van activiteiten georganiseerd bijv. tijdens Sinterklaas en Kerst en kunnen de kinderen mee op schoolreisje. Het is fijn als alle ouders tijdig betalen dan hoeven de wij hier niet meer om te vragen in de loop van het schooljaar.
Elke laatste vrijdag van de maand gaat de nieuwsbrief mee. Houdt u deze goed in de gaten voor actuele informatie!
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken met de leerkracht, dan kan dit altijd na schooltijd.

Ik wens alle kinderen een heel fijn schooljaar toe!

Meester Niels