Oktober

4.    start Kinderboekenweek


5.    staking leerkrachten. de school is dicht!


9.    Goochelaarsshow in de bblthk.
 
  
 
 
16 t/m 20.    herfstvakantie

27.    Samuel jarig31.    podiumfeest
 14.00-15.00uur

September

3.     Counda jarig

8.     Met elkaar gaan we naar het Raadhuisplein waar we de tentoonstelling: "Wereldexpress"  gaan bezoeken.
   

14.     Schoolsport Olympiade. Helaas is deze niet doorgegaan =(

19. Gastles over plastic soep.

20. Leerlingenraad vergadering.

27.     Nadia jarig


29.     Landenfeest

30.    Kasper jarig

Augustus

21.    Eerste schooldag