Inspectie van het onderwijs
(E-mail: info@owinsp.nl).

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).


Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs, tel. 0900-1113111 (locaal tarief).