SCHOOLJAAR 2018-2019
Het hele jaar rond in de schakelklas


Augustus 2018

Wij zijn het nieuwe schooljaar gestart met 13 leerlingen.

September 2018

Op vrijdag werken we weer in de tuin. Dit jaar gaan wij pannenkoeken bakken van zelf verbouwde rogge.
Wij hebben de rogge geoogst, gedorst en gemalen.


Een week later hebben we heerlijke pannenkoeken gebakken in de schooltuin.


Wij gaan 6 keer per jaar naar de bieb, de boeken die wij kiezen nemen we mee naar school.