Hallo!
 
Welkom in groep 1/2B. Dit jaar starten we in de groep met 18 kinderen. 
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is juf Eeva er en op donderdag juf Bronwen. 
Op maandag, woensdag en vrijdagochtend loopt juf Feryal haar stage in de groep. Zij is gestart met de opleiding tot onderwijsassistent.

 
 
 
Hoe ziet onze dag eruit?

In groep 1/2 wordt gewerkt vanuit de Piramide methode. Iedere 4 weken werken we over een bepaald thema. Alles wat we doen in de klas staat dan in het teken van dat thema: De kringactiviteiten, de verhalen, de werklesactiviteiten, de liedjes, de spel-  en de gymles. Per thema krijgen de ouders een ouderbrief waarin informatie over de activiteiten in de klas staat. Ook staan in deze brief tips voor thuis, zoals spelletjes, boekentips en leuke internetsites.
De indeling van de dag ziet er als volgt uit:
‘s Morgens:
kring, werken & spelen, eten & drinken, buiten spelen of gym, naar huis of overblijven.
‘s Middags:
kring, werken & spelen, buiten spelen, naar huis.
Er is veel aandacht voor zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Door middel van dagritmekaarten, een keuzebord en andere pictogrammen, proberen we dit te stimuleren.
De activiteiten vinden plaats in verschillende hoeken. Zoals de poppenhoek, de bouwhoek, de knutseltafel, de rekentafel, de tekentafel, de lees/schrijfhoek, het verfbord en het krijtbord.

De activiteiten die in groep 2 plaatsvinden zijn allemaal voorbereidende reken-, lees- en schrijfactiviteiten die de basis gaan vormen voor het leren in groep 3.  


Tutor

Voor de kinderen die extra steun kunnen gebruiken, is er begeleiding van de tutor. Zij bereidt deze kinderen (één op één of in een klein groepje) voor op een groepsactiviteit. Corry is onze tutor en werkt alle ochtenden behalve vrijdag in beide kleutergroepen.
 
Engels

In groep 1 en 2 geven we ook Engels.
Spelenderwijs worden de kinderen bekend gemaakt met de Engelse taal. We leren Engels met Bobo en werken uit de methode Groove me. In de klas vindt u ook een overzicht van de Engelse woorden die we oefenen. Ook op andere momenten zoals in de ochtendkring of tijdens het fruit eten spreken we Engels met elkaar.
 
Tijdens de Engelse les spreekt de juf alleen Engels. In het begin vinden de kinderen dit nog een beetje raar, maar al heel gauw zijn ze er helemaal aan gewend en kunnen ze het goed verstaan.