Beste ouder/verzorger,

Door op onderstaande link te klikken opent u de folder van het 'IkDoeMeeFonds'.

Dit fonds is bedoeld voor alle inwoners van Wageningen.
De gemeente Wageningen vindt het belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken
van voorzieningen voor sport en cultuur.


IkDoeMeeFonds