Groep 3

 
 

 
Welkom in groep 3!

In groep 3 zitten starten we dit schooljaar met 24 kinderen. Juf Miriam werkt elke donderdag en juf Eeva werkt op de andere dagen.

Onze klassenregels:

* Stilte teken: Iedereen laat door de hand op te steken zien dat ze kijken en luisteren naar de leerkracht.
* Niet storen, praten tijdens de uitleg.
* Naar de wc gaan mag altijd maar 1 kind tegelijk. En liever niet tijdens de uitleg.

Onze schoolregels:

We noemen dit in alle groepen de 'kapstokregels''.
* Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
* De school is van binnen een veilig gebied, rennen doen we daar dus niet!
* We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken, elke morgen.


Zelfstandig werken:

In de klas is er een stoplicht.
Bij rood licht werken de kinderen na instructie zelfstandig aan een taak. 
Als de juf of meester langskomt bij oranje licht kunnen de kinderen zelf een hulpvraag stellen of ziet de juf of meester dat er even wat hulp geboden moet worden.
Groen licht betekent samenwerken aan een taak.

Kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleiding krijgen extra instructie in de groep van de juf of meester. Dit kan individueel of in kleine groepjes aan de instructietafel in de klas terwijl de ander kinderen zelfstandig werken.

Rapport: Kinderen krijgen 2 maal per jaar een rapport, in februari en juli. Dit gaat gecombineerd met een 10 min. gesprek. Ook vlak voor de herfstvakantie vindt er een 10 min. gesprek plaats.

Toetsen: Op school wordt gewerkt met methodegebonden toetsen (toetsen die de methode voorschrijft) en landelijke toetsen, de CITO toetsen in februari en juni.
In groep 3 wordt na de herfstvakantie de "herfstsignalering' afgenomen, deze toets zegt veel over de aanleg en vaardigheid die nodig is voor het leren lezen en schrijven van een kind op die leeftijd en kan al vroegtijdig uitmaken welke kinderen daar extra hulp bij nodig hebben.


Gym: in groep 3/4 gaan we op dinsdag- en donderdagmiddag naar de grote gymzaal. Een sportbroekje, t-shirtje en goede gympen zijn nodig!
 

Methoden groep 3:

Veilig leren lezen:

Door middel van verschillende materialen zoals het 'klik- klak boekje' en de woordendoos worden alle letters stap voor stap aangeboden. Kinderen kunnen binnen een week al mkm-woordjes lezen en kunnen op verschillende niveau's en op eigen tempo leren lezen. Kijkt u eens op de site www.veiliglerenlezen.nl voor meer info, u kunt hier ook volgen wat de kinderen op school elke dag hebben geleerd.

Pennenstreken:

De letter die de kinderen leren uit 'Veilig leren lezen' oefenen ze diezelfde dag ook tijdens de schrijfles als lusletter.

Alles telt: Rekenen.

Elke ochtend starten de kinderen met hoofrekenen en krijgen ze een gezamenlijke instructie. Ze verwerken de aangeboden stof in een werkboekje op maat. In groep 3 beginnen ze met optellen, daarna splitsen, getallenrij tot 20 en klokkijken, aftrekken, rekenen met optelbord, geldsommen, halveren en verdubbelen en de telrij tot 100.


Goed gedaan: Sociaal emotionele ontwikkeling.

Door middel van veel groepsactiviteiten en creatieve verwerking leren de kinderen hoe ze op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan, kunnen omgaan met pesten en conflicten, opkomen voor zichzelf en eigen gevoelens uiten.


Groove me: Engels

In deze methode neemt muziek een belangrijke plaats in. We gebruiken bij deze methode veelal het digibord. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van kinderen.


Vier muziek met

Elke twee weken leren de kinderen een nieuw lied. Ze leren begeleiding met instrumenten te maken, dansjes bedenken en het herkennen van stijlen en ritmes.

Klassenouders:


In onze klas zijn de ouders van Naeva Jackson klassenouders. Zij ondersteunen de leerkracht bij allerlei activiteiten en regelen onder andere ouders wanneer we met de klas een bezoek brengen aan bijvoorbeeld de bieb.

Ouderbijdrage:

Graag willen wij u attenderen op het betalen van de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar. Van deze bijdrage worden tal van activiteiten georganiseerd bijv. tijdens Sinterklaas en Kerst en kunnen de kinderen mee op schoolreisje.
Het is fijn als alle ouders tijdig betalen dan hoeven de wij hier niet meer om te vragen in de loop van het schooljaar.

Elke laatste vrijdag van de maand gaat de nieuwsbrief mee. Houdt u deze goed in de gaten voor actuele informatie!

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken met de leerkracht, dan kan dit altijd na schooltijd.

Wij wensen alle kinderen een heel fijn schooljaar toe!

juf Miriam en juf Eeva