Schakelklas
 

Onze klas bestaat uit ongeveer 15 kinderen uit verschillende landen. We zijn dan ook een (internationale) schakelklas: we krijgen de hele dag les gericht op het zo snel mogelijk leren van de Nederlandse taal.

De doelen van de schakelklas zijn de eerste opvang van niet-Nederlands sprekende zij-instromers, het aanbieden van intensief taalonderwijs (NT2) en de kinderen een veilige en geborgen omgeving te bieden. We zijn in onze klas heel intensief bezig met de Nederlandse taal, allereerst met de ontwikkeling van onze woordenschat. Bijvoorbeeld door in de groep dingen aan te wijzen, voor te doen en te benoemen.

 

Daarnaast besteden we veel aandacht aan (technisch en begrijpend) lezen en (begrijpend) luisteren. We werken dan vaak individueel met een computer of door CD's te beluisteren, woorden te herhalen en te memoriseren. Ook doen we veel klankoefeningen (Nederlands is een lastige taal), werken met letterkaarten en doen spelletjes.
 

De schakelklas van OBS De Wereld krijgt financiële steun van de Gemeente Wageningen.