MEI
14.    Gastles door Iriszorg; Gamen / Internet

18.    Junior Dijkdenkers

20.    Esra jarig

Afbeeldingsresultaat voor jarig

21.    2e Pinksterdag; we zijn Afbeeldingsresultaat voor vrij

22.    Studiedag; we zijn alweer Afbeeldingsresultaat voor vrij

29.    Schoolfotograaf
Afbeeldingsresultaat voor schoolfotograaf

30.   STAKING, de school is dicht en wij zijn vrij!! 
Afbeeldingsresultaat voor school dicht
April

Project Junior Dijkdenkers

Deze maand werken wij aan dit project.
Het doel van het project is om een besef te ontwikkelen bij leerlingen van waterveiligheid. Daarnaast worden wij betrokken als gebruikers bij de planontwikkeling voor de toekomst van de Grebbedijk.
   

           


5.    Theoretisch verkeersexamen
Afbeeldingsresultaat voor verkeersexamen

10.    Buitenlesdag
 

12.    Majo jarig
Afbeeldingsresultaat voor jarig

13.    Junior Dijkdenkers
Vandaag kregen we uitleg over het maken van een film en stop motion.
We gingen in 2 groepen uiteen om te oefenen. Het was echt super gaaf en leuk om te doen!!!
Volgende week maken we ons eindproduct!
 

 

Toetsen   

                                                          - Entreetoets groep 7: op 16 / 17 / 18 & 23 april wordt de entreetoets bij groep 7 afgenomen                                          

                                                              - IEP toets groep 8: op 17 & 18 april wordt de eindtoets afgenomen bij groep 8.    
                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Afbeeldingsresultaat voor toetsen     


24.    Xijin jarigAfbeeldingsresultaat voor jarig

26.    Koningsspelen & musical

27.    Koningsdag; leerlingen vrijGerelateerde afbeelding

30.    Jamal jarigMaart

5.    Mad Science
     

7.    Klimaat Kermis
    

12.    'Week van het geld', voorlichting les

Vandaag kregen we een voorlichting les over omgaan met geld van Henk-Dirk. We speelden de Cash Quiz van 'bankvoordeklas'. We speelden in 4 groepen tegen elkaar. Bij elke vraag kon je (digitaal) geld verdienen. Groepje 2 heeft gewonnen!! Het was heel erg leuk om te doen. We hebben allemaal een klein spaarpotje cadeau gekregen; SUPER!!
  


14.    leerlingen raad

15.    Kelly jarig 
Afbeeldingsresultaat voor jarig
 
 19 t/m 23.    
       
Gerelateerde afbeelding       

22.    Lena jarig
Gerelateerde afbeelding
28.    Paasviering

29.    studiedag; leerlingen zijn vrij

30.    Goede vrijdag; leerlingen zijn vrij
Februari

 Rapportgesprekken
19 / 20 / 22.    via de gesprekkenplanner van Ouderportaal

4.    Naty jarig  Afbeeldingsresultaat voor jarig5.    Peil Engels (onderzoek groep 8)


7.    mini lessen Pantarijn, 13.30uur
20.    Museum bezoek De Casteelse Poort, 9.45uur

23.    bezoek van de burgemeester
 
voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart                                                                                                                                                               
 
Januari
                       Open huizen VO
12.    Pantarijn
19.    Pallas & Aeres
26.    Streek & Marnix


 
Deze maand werken we aan het project 'Bekijk het maar!' van de bibliotheek. In groepjes lezen leerlingen hetzelfde boek, maken hier een verslag van en presenteren hun boek aan de klas. De beste presentatie, het beste boek, wint de Oscar. We kijken tenslotte met de klas de boekverfilming. 
24.    Start voorleesdagen


Alle meesters en juffen lagen heerlijk op school te slapen

27.    Anissa jarig

 

December

1.    Vandaag zijn we naar de Klassefilm geweest. 
We hebben de GVR gekeken.    


5.    Sinterklaas viering

14.    Anna jarig

16.    Zeynap jarig

21.    Kerstviering en diner

25.    Kerstvakantie t/m 7 januari 2018
 

November

impressie van het podiumfeest

Kelly en Sander presenteren het podiumfeest
     
dans acts van Anissa, Roza en Anna


6.    Clinic bij studio Bransz
  
  

8.    Excursie van 't Groene Wiel 

9.    Gastles voor de week van het respect

11.    Sarah jarig 


 

Oktober

4.    start Kinderboekenweek


5.    staking leerkrachten. de school is dicht!


9.    Goochelaarshow in de bblthk.
 
  
 
 
16 t/m 20.    herfstvakantie

27.    Samuel jarig31.    podiumfeest
 14.00-15.00uur 

September

3.     Counda jarig

8.     Met elkaar gaan we naar het Raadhuisplein waar we de tentoonstelling: "Wereldexpress"  gaan bezoeken.
   

14.     Schoolsport Olympiade. Helaas is deze niet doorgegaan =(

19. Gastles over plastic soep.

20. Leerlingenraad vergadering.

27.     Nadia jarig


29.     Landenfeest

30.    Kasper jarig 

Augustus

21.    Eerste schooldag